بامـــــــــیـــــــــــان امـروز

حقایق پشت پرده و نا گفته های بامیان

تجاوز چهار مرد جوان بر یک دختر سن خورد بامیانی

تجاوز چهار مرد جوان بر یک دختر سن خورد بامیانی

دو روز قبل از امروز چهار جوان تنومند، دختری دهاتی،محجوبه و ساده دلی بامیانی مقیم "سخربلاق" فولادی را مورد تجاوز جنسی قرار داد.

این جوانان از قریه سر آسیاب ــ نام قریه تا کنون اشتباهاً سید آباد نوشته شده بود ــ . مرکز بامیان می باشند. سرتیم آنها پسر حاجی اسدالله،رییس شورای ولایتی حزب انسجام ملی ــ صادق مدبر ــ و مدیر لیسه ذکور مرکز بامیان می باشد.

پسر مذکور  دخترک را ابتدا فریب می دهد که در آینده با او  عروسی نموده و اورا خوشبخت می سازد. اما...

شب هنگام مسیج و پیامهای عاشقانه پسر حاجی خواب را از چشمان دختر می ربایدجملات عاشقانه و زیبای تجسمی و مصنوعی  اش عقل و هوش را از او می برد.

صبح همان روز، دختر به بهانه مکتب، از خانه بیرون می شود، زیارت  سید میرهاشم "دیو بند" محل ملاقات دو دلداده بوده. نفس دختر برای دیدار می تپیده و گامهایش  برای رسیدن کوتاهی.

در اولین دیدار، پسر دختر را متقاعد می سازد با او به موتر بالا شده و در جای خلوت صحبتهای در رابطه به زندگی آینده شان داشته باشند.

وقتی در موعدگاه می رسند، نا جوانمردانه چهار پسر جوان بر او حمله می کند و عفتش را برباد می دهند و ابرهای سیاه را بر آسمان زندگی اش نمایان می سازند...

دختر از هوش می روند. بچه های مست، بدون کوچکترین توجه به وضعیت وخیم دختر او را به حالش روان نموده فرار می کنند.

دختر بعد از نورمال شدن وضعیتش به خانه رفته همه چیز را بیان می کند و قضیه به دادگاه و پولیس می رسد.

در حال حاضر دو تن از مظنونین در بازداشت است و بقیه فرار را بر قرار ترجیح داده.

قریه سرآسیاب در مرکز بامیان واقع است، بیشتر مردان آن محل، به کارهای روزمرگی مانند "گارد" دفاتر خارجی، دریوری و یا کارمندان پایین رتبه موسسات مصروف اند. وجود دفاتر خارجی پسران شانرا کمی متفاوت تر از دیگر بچه های بامیانی بار آورده و درس  خواندن هنوز هم جایگاهی اصلی اش را در سید آباد پیدا نکرده است.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۸۹ساعت 15:14  توسط درد مند بامیانی  |